Գլխավոր էջ

Ուսանողական գիտական ընկերություն

Նպատակներ և խնդիրներ

  • Նպաստել մագիստրոսների գիտական գործունեության ընդլայնմանը,
  • Բարձրացնել գիտական աշխատանքներ կատարելու ունակությունները
  • Խթանել ստեղծագործական գործունեությունը
  • Աջակցել ուսանողների կողմից բարձրացված կրթական խնդիրների լուծմանը
  • Կազմակերպել գիտաժողովներ, բանավեճեր, քննարկումներ, բաց դասեր, ինտելեկտուալ խաղեր, այցելություններ պատմամշակութային հաստատություններ, թանգարաններ
  • Մասնակցել միջբուհական կրթական նախաձեռնություններին, կազմակերպել համատեղ միջոցառումներ
  • Կազմակերպել հանդիպումներ Հայաստանի Հանրապետությունում և նրա սահամաններից դուրս ճանաչում ունեցող մասնագետների և ճանաչված գիտնականների և մշակութային գործիչների հետ
  • Խթանել տարբեր բաժինների և ուսանողների մասնագիտական աճին, նպաստել ուսանողական գիտական լաբորատորիաներիև խմբակների ստեղծմանը: