Գլխավոր էջ

Ասպիրանտուրա

ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային  կենտրոնը իրականացնում է գիտական կադրերի պատրաստում ասպիրանտուրայի, դոկտորանտուրայի և հայցորդության միջոցով: Ասպիրանտուրայում ուսուցումը իրականացվում է ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության և ԲՈՀ-ի հաստատած գիտական աստիճանաշնորհման անվանացանկի համաձայն:


Հայաստանի Հանրապետությունում ասպիրանտուրայի ընդունելության կարգը

ՀՀ ասպիրանտուրայում և դոկտորանտուրայում ուսուցման կարգ
 
ՀՀ ԳԱԱ մասնագիտությունների ցուցակ, որոնց գծով ՀՀ ԳԱԱ գիտական կազմակերպությունները կադրեր են պատրաստում ասպիրանտուրայի միջոցով
 
Ասպիրանտուրայի դիմորդների հետ կնքվող պայմանագրի օրինակելի ձև
 
Հայաստանի գիտական աստիճանաշնորհման անվանացանկ