Գլխավոր էջ

Տնօրենություն

ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի (այսուհետ` Կենտրոն) տնօրենությունը տնօրենին կից խորհրդակցական մարմին է: Կենտրոնի գիտական խորհրդի նիստերի միջև  ընկած ժամանակահատվածում տնօրենությունը քննարկում է Կենտրոնի  գործունեության բոլոր ոլորտներին վերաբերող հարցերը, գիտական խորհրդի որոշումների կատարման ընթացքը:
Կենտրոնի տնօրենության կազմը հաստատում է  ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ տնօրենը:

Տնօրենության կազմը`
 

Սարգսյան Արմեն

ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ տնօրեն, տնտ. գիտ. թեկնածու

Սարգսյան Ալբերտ

ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ գիտական ղեկավար, ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Միրզոյան Արամ

ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ ընդհանուր գծով փոխտնօրեն, տեխ. գիտ. թեկնածու

Զարգարյան Երջանիկ

ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ ուսումնական աշխատանքների գծով փոխտնօրեն, ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու

Հակոբյան Նաիրա

ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ գիտահետազոտական աշխատանքների գծով փոխտնօրեն, հոգ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Մխիթարյան Ատոմ

ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ դեկան, ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու

Սարգսյան Մերի

ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ գիտքարտուղար, բան. գիտ. թեկնածու

Սարգսյան Մելինե

ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ ընդհանուր բաժնի պետ

Բեգոյան Կարինե

ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ ասպիրանտուրայի բաժնի պետ

Վարդանյան Նարինե

ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ կրթության որակի ապահովման բաժնի պետ

Եղոյան Արմեն

ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բաժնի պետ

Հարությունյան Արուսյակ

ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ արտաքին կապերի բաժնի պետ

Շահազիզյան Ազնիվ

ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ հանրային կապերի և կարիերայի բաժնի պետ

Խառատյան Լիլիթ

ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ իրավախորհրդատու