Գլխավոր էջ

Տնօրենություն

ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի տնօրենությունը տնօրենին կից կոլեգիալ խորհրդակցական մարմին է: Այն նաև Գործող մարմին է, գործում է նիստերով, կայացնում է պարտադիր կատարման ենթակա որոշումներ, տալիս է հանձնարարականներ, հսկում դրանց կատարման ընթացքը: Նիստերը գումարվում են ամսական մեկ անգամ: Անհրաժեշտության դեպքում կարող են գումարվել արտահերթ նիստեր տնօրենի կողմից սահմանված ժամկետներում և օրակարգով: Տնօրենությունը Կանոնակարգով սահմանված լիազորությունների սահմաններում քննարկում է Կենտրոնի գործունեության բոլոր ոլորտներին վերաբերող ցանկացած հարց: Տնօրենության կազմը հաստատում է Կենտրոնի տնօրենը՝ համապատասխան հրամանով:


Տնօրենության կազմը`

Սարգսյան Արմեն

տնօրեն, տնտ. գիտ. թեկնածու

Սարգսյան Ալբերտ

գիտական ղեկավար, ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Հակոբյան Նաիրա

գիտահետազոտական աշխատանքների գծով փոխտնօրեն, հոգ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Զարգարյան Երջանիկ

ուսումնական աշխատանքների գծով փոխտնօրեն, ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու

Սարգսյան Մերի

գիտական քարտուղար, բան. գիտ. թեկնածու, դոցենտ

Մխիթարյան Ատոմ

դեկան, ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ

Վարդանյան Նարինե

կրթության որակի ապահովման բաժնի պետ, բան. գիտ. թեկնածու, դոցենտ

Պապիկյան Անժելա

արտաքին կապերի բաժնի պետ

Բեգոյան Կարինե

ասպիրանտուրայի բաժնի պետ

Գրիգորյան Լիլիթ

անձնակազմի կառավարման բաժնի պետ

Հակոբյան Քրիստինա

ընդհանուր բաժնի պետ

Եղոյան Արմեն

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բաժնի պետ

Ադամյան Լիլիթ

հանրային կապերի և կարիերայի բաժնի պետ

Սարգսյան Կարեն

ֆինանսիստ, տնտ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ

Խառատյան Լիլիթ

իրավախորհրդատու 

Շահնազարյան Նինա

գլխավոր հաշվապահ

Գևորգյան Արաքսյա

ուսանողական խորհրդի նախագահ

   

 

Փաստաթղթեր՝

 


ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ տնօրենության կանոնակարգ