Գլխավոր էջ

Տնօրինություն

ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի (այսուհետ` Կենտրոն) տնօրինությունը տնօրենին կից խորհրդակցական մարմին է: Կենտրոնի գիտական խորհդրի նիստերի միջև  ընկած ժամանակահատվածում տնօրինությունը քննարկում է Կենտրոնի  գործունեության բոլոր ոլորտներին վերաբերող հարցերը, գիտական խորհրդի որոշումների կատարման ընթացքը:
Կենտրոնի տնօրինության կազմը հաստատում է  ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ տնօրենը:

Տնօրինության կազմը`
 

Սարգսյան Ալբերտ

ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ տնօրեն, ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Միրզոյան Արամ

ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ փոխտնօրեն, տեխ. գիտ. թեկնածու

Զարգարյան Երջանիկ

ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ ուս. մաս պետ, ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու

Հակոբյան Նաիրա

ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ դեկան, հոգ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Մխիթարյան Ատոմ

ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ գիտքարտուղար, ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու

Սարգսյան Մելինե

ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ ընդհանուր բաժնի պետ

Բեգոյան Կարինե

ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ ասպիրանտուրայի բաժնի պետ

Վարդանյան Նարինե

ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ կրթության որակի ապահովման բաժնի պետ

Սարգսյան Արմեն

ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բաժնի պետ

Հարությունյան Արուսյակ

ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ արտաքին կապերի բաժնի պետ

Խառատյան Լիլիթ

ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ իրավախորհրդատու