Գլխավոր էջ

Հաշվապահական հաշվառման բաժին

Նինա Շահնազարյան  
Գլխավոր հաշվապահ
Հեռ.՝ (+374 10) 568183 (160)

Էլ-փոստ՝ nina.shahnazaryan@isec.am
   
 Կլարա Գրիգորյան
Հաշվապահ
Հեռ.՝ (+374 10) 568183 (160)
Էլ-փոստ՝ 
klara.grigoryan@isec.am