Գլխավոր էջ

Գիտական խմբեր և լաբորատորիաներ

ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական
միջազգային կենտրոնի

գերհաղորդականության խումբ

          ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական
միջազգային կենտրոնի

կենսաինֆորմատիկայի խումբ

          ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական
միջազգային կենտրոնի

ERLEP լաբորատորիա