Գլխավոր էջ

Գիտական հրապարակումներ

«Կաճառ» գիտական պարբերական


Գիտական Հոդվածների

Ժողովածու 2022

                   

                   
                     

Գիտական Հոդվածների

Ժողովածու 2019

 

Գիտական Հոդվածների

Ժողովածու 2020

   Գիտական Հոդվածների

Ժողովածու 2020

   Գիտական Հոդվածների

Ժողովածու 2021

  Գիտական Հոդվածների

Ժողովածու 2021

  Գիտական Հոդվածների

Ժողովածու 2022

         
             

 

     
Գիտական Հոդվածների

Ժողովածու 2014

 

Գիտական Հոդվածների

Ժողովածու 2015

 

Գիտական Հոդվածների

Ժողովածու 2016

 

Գիտական Հոդվածների

Ժողովածու 2017

 

Գիտական Հոդվածների

Ժողովածու 2018

 

Գիտական Հոդվածների

Ժողովածու 2019

 

 

 

 

 

Ամենամյա գիտական հոդվածների ժողովածուի տպագրություն

Գիտական հոդվածների ներկայացման ձևաչափին կարող եք ծանոթանալ այստեղ

«Կաճառ» գիտական պարբերականի կայք՝ katchar.isec.amԱյլ գիտական հրապարակումներ


Իննովացիոն հնարավորությունները
և մարտահրավերները
ժամանակակից աշխարհում

   Հետազոտական կարողությունների
զարգացում
   Ոչ խոսքային հաղորդակցման
հոգեբանական
առանձնահատկությունները

 Հիմնարար և կիրառական գիտական
հետազոտություններ. արդիական խնդիրներ
և ձեռքբերումներ

           
                
                     
Միջմշակութային հոգեբանություն   Ինքնություն և միջավայր   Վշտի հոգեբանություն.
Հաղթահարման ուղիները