Գլխավոր էջ

Որակավորման քննություններ

Որակավորման Քննությունների հանձնման ժամանակացույցՈրակավորման Քննությունների Կարգ


 

 
Կառավարման որակավորման քննության հարցաշար


Փիլիսոփայության որակավորման քննության ծրագիր և հարցաշար


 

Գիտական հետազոտության մեթոդաբանության հարցաշար


Սոցիալական հոգեբանության որակավորման քննության հարցաշար