Գլխավոր էջ

Արհեստակցական կազմակերպություն

ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ արհեստակցական կազմակերպությունը ԳԿՄԿ աշխատակազմի՝ գործատուի և աշխատողների աշխատանքային հարաբերությունների մեջ գտնվող և ազատ կամքի դրսևորմամբ աշխատողների միություն է` իրենց աշխատանքային, մասնագիտական, տնտեսական, սոցիալական իրավունքներն ու շահերը ներկայացնելու և աշխատանքային հարաբերություններում դրանք պաշտպանելու նպատակով:

ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ արհեստակցական կազմակերպության գործունեությունը, նպատակը և խնդիրները

ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ արհեստակցական կազմակերպությունը գործում է Հայաստանի Հանրապետության հասարակական կազմակերպությունների մասին օրենքի, ՀՀ Աշխատանքային օրենսգրքի, ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ կանոնադրության, ԳԿՄԿ արհեստակցական կազմակերպության կանոնադրության և կոլեկտիվ պայմանագրի հիման վրա: ԳԿՄԿ արհեստակցական միությունը նպատակաուղղված է ԳԿՄԿ աշխատողների իրավական, սոցիալական հարցերի լուծմանը:


 

Կառուցվածք

Կազմ

Ծրագրեր