Գլխավոր էջ

Պատմության, քաղաքագիտության և միջազգային հարաբերությունների ամբիոն

Ամբիոնի վարիչ՝
Կարեն Համլետի Խաչատրյան
պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտակրթական միջազգային կենտրոնի քաղաքագիտության և միջազգային հարաբերությունների ամբիոնը հիմնադրվել է 2005 թվականին: Ամբիոնի հիմնադրումը պայմանավորված էր հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում «Պատմություն», «Միջազգային հարաբերություններ», «Քաղաքական կառավարում և քաղաքական վերլուծություն» մասնագիտություններով հետազոտական կարողություններով օժտված ուսանողների մագիստրոսական ուսուցում:


Ամբիոնի խնդիրներն են՝

Նշված մագիստրոսական ծրագրերով բարձր որակավորմամբ մագիստրոսների պատրաստում, ժամանակակից մեթոդներով գիտամեթոդական և գիտամանկավարժական գործունեության իրականացում, կրթության բովանդակության արդիականացում, ուսումնամեթոդական ձեռնարկների և ուղեցույցների մշակում  և հրատարակում, մասնագիտական ոլորտում միջազգային գիտակրթական համագործակցության հաստատում և իրականացում:


Մասնագիտացումը՝  պատմություն, միջազգային հարաբերություններ, քաղաքական կառավարում և քաղաքական վերլուծություն, քաղաքագիտություն


Գիտահետազոտական աշխատանքները՝

Հիմնադրման օրվանից ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմը հրատարակել է գիտական մի քանի տասնյակ մենագրություն և ուսումնամեթոդական աշխատություն: 2015-2020 թվականներին ամբիոնի աշխատակիցները հրատարակել են շուրջ 500 գիտական հոդված, շուրջ երեք տասնյակ մենագրություն, երկու տասնյակից ավել դասագիրք և ուսունամեթոդական ձեռնարկ:

Ամբիոնում դասավանդում են  հանրապետության գիտակրթական ասպարեզում ու դիվանագիտական ծառայության մեջ փորձառություն և բարձր որակավորում ունեցող ճանաչված մասնագետներ:

Ամբիոնի դասախոսներն ու մագիստրանտներն ակտիվորեն մասնակցում են հանրապետական և միջազգային տարբեր գիտաժողովների՝ ներկայացնելով իրենց կատարած հետազոտությունների արդյունքները:

Մեր շրջանավարտներն աշխատում են ՀՀ նախագահի, Ազգային Ժողովի, Կառավարության աշխատակազմերում, Արտաքին գործերի, Պաշտպանության, ԿԳՄՍ և այլ նախարարություններում, Երևանի քաղաքապետարանում, Հայաստանի ազգային արխիվում, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտում, Հանրապետության գիտակրթական տարբեր հաստատություններում։


Ամբիոնի աշխատակազմը՝

Խաչատրյան Կարեն պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Ազիզբեկյան Ռուբեն պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
Ալեքսանյան Հովհաննես պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
Ավագյան Քնարիկ պատմական գիտությունների թեկնածու
Ավետիսյան Սուրեն պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
Բաղդասարյան Նելլի քաղաքական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
Մելքոնյան Աշոտ ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս
Վիրաբյան Ամատունի պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Տեր-Ղևոնդյան Վահան պատմական գիտությունների դոկտոր
Հովհաննիսյան Լիլիթ պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
Ղազարյան Արտաշես պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
Մարուքյան Արմեն պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Սուքիասյան Համո պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
Առաքելյան Գրիգոր ավագ դասախոս
Քոչարյան Տիգրան քաղաքական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Ալեքսանյան Արուսյակ քաղաքական գիտությունների թեկնածու
Մանուկյան Արտակ իրավաբանական գիտությունների թեկնածու
Սուքիասյան Հայկ քաղաքական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
Սարգսյան Արեն քաղաքական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
Օրդուխանյան Էմիլ քաղաքական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
Հարությունյան Գայանե 
հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
Սիմոնյան Գուրգեն    
քաղաքական գիտությունների թեկնածու
Բագրատյան Սերգեյ տնտեսական գիտությունների թեկնածու
Պողոսյան Լիլիթ պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
Մարիկյան Ռազմիկ իրավաբանական գիտությունների թեկնածու
Շագոյան Անահիտ ամբիոնի համակարգող

Հեռ.`   (+374 10) 581901

Էլ. փոստ`
 
anahit.shagoyan@isec.am

 


Տեսադարան՝