Գլխավոր էջ

Փաստաթղթեր

ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ արտաքին կապերի բաժնի կանոնադրություն

Օտարերկրյա և սփյուռքահայ քաղաքացիների ընդունելության կազմակերպման կարգ


Հաշվետվություններ

Հաշվետվություն 2015
Դրեզդենի տեխնոլոգիական համալսարանի (Գերմանիա) գործուղման  հաշվետվություն

Հաշվեվություն Արևելյան գործընկերության երկրների համար կոնտակտային սեմինար Էրազմուս+ ծրագրի շրջանակներում
Բաժնի  հաշվետություն 2016
Տուշայի համալսարանի (Իտալիա) գործուղման  հաշվետվություն 

Բաժնի հաշվետվություն 2017

Բաժնի հաշվետվություն 2018

Ա. Հարությունյանի, Դ. Պիպոյանի, Գ. Ներսիսյանի և Վ. Մուրադյանի հաշվետվություն

Տուշայի համալսարանի (Իտալիա) գործուղման հաշվետվություն 2019

Արուսյակ Հարությունյան՝ բենչմարքինգի հաշվետվություն

ՀՀ ԳԱԱ գիտական կազմակերպությունների միջազգայնացման գործընթացի և ծրագրերի հարցաթերթիկների արդյունքների ամփոփման վերաբերյալ հաշվետվություն 

Բաժնի հաշվետվություն 2019