Գլխավոր էջ

Մագիստրատուրա

 

ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտակրթական միջազգային
կենտրոնը իրականացնում է մագիստրոսական
կրթություն հետևյալ մասնագիտությունների գծով

      

Առկա ուսուցում

Հեռակա ուսուցում

Պատմություն Ընդհանուր և հայ լեզվաբանություն
Միջազգային հարաբերություններ Երկրաբանություն
Ընդհանուր և հայ լեզվաբանություն Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա
Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն Կրթության կառավարում
Նեյրոֆիզիոլոգիա և տոքսինոլոգիա Սոցիալական մանկավարժություն
Հեռահաղորդակցություն Քաղաքագիտություն
Կիրառական սեյսմոլոգիա Քաղաքական կառավարում և քաղաքական վերլուծություն
Երկրաբանություն Սոցիալական և քաղաքական հոգեբանություն
Կիրառական մաթեմատիկա Կլինիկական հոգեբանություն և հոգեթերապիա
Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա Կառավարում
Հնագիտություն և ազգաբանություն Հանրային կառավարում
Արևելագիտություն Գործարար վարչարարություն /կառավարում/
Դեղագիտություն Զբոսաշրջության կառավարում
Կրթության կառավարում Զբոսաշրջություն
Սոցիալական մանկավարժություն Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ
Շրջակա միջավայրի գիտություններ Մաքսային վարչարարություն
Բնապահպանություն և բնօգտագործում Իրավագիտություն
Քաղաքագիտություն Քաղաքացիական իրավունք և դատավարություն
Քաղաքական կառավարում և քաղաքական վերլուծություն Գրադարանային-տեղեկատվական աղբյուրներ
Սոցիալական և քաղաքական հոգեբանություն
 
Կլինիկական հոգեբանություն և հոգեթերապիա
 
Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)  
Կառավարում  
Հանրային կառավարում  
Հանրային ֆինանսների կառավարում  
Գործարար վարչարարություն /կառավարում/  
Զբոսաշրջության կառավարում  

Զբոսաշրջություն

 
Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ  
Մաքսային վարչարարություն  
Իրավագիտություն
 
Քաղաքացիական իրավունք և դատավարություն  

 


 

Դիմում


Դիմորդ

Կրեդիտային համակարգ


Դասացուցակ և ժամանակացույց