Գլխավոր էջ

Օտարերկրյա ուսանողներ

Մագիստրոսական կրթական ծրագրեր


ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնը օտարերկրյա ուսանողների համար առաջարկում է հետևյալ մագիստրատուրայի ծրագրերը.

 

Մագիստրոսական ծրագրեր

Տարեկան ուսման վարձ (ՀՀ դրամ)

Առկա ուսուցում

1. Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն

1,000,000 ՀՀ դրամ

2. Նեյրոֆիզիոլոգիա և տոքսինոլոգիա

1,000,000 ՀՀ դրամ

3. Երկրաբանություն

1,000,000 ՀՀ դրամ

4. Տեղեկատվական համակարգերի մշակում *

1,000,000 ՀՀ դրամ

5. Բնապահպանություն և բնօգտագործում

1,000,000 ՀՀ դրամ

6. Շուկայագիտություն

1,000,000 ՀՀ դրամ

7. Գործարար վարչարարություն *

1,000,000 ՀՀ դրամ

 

Առկա ուսուցմամբ մագիստրոսական ծրագրերի տևողությունը 2 տարի է: Մագիստրոսական ծրագրերը, որոնք նշված են (*) տևում են 1,5 տարի:

Ավելին