Գլխավոր էջ

Բաժիններ

1. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի անձնակազմի կառավարման բաժնի կանոնադրություն
2. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի ասպիրանտուրայի բաժնի գործունեության կանոնադրություն
3. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի արտաքին կապերի բաժնի կանոնադրություն
4. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի դեկանատի գործունեության կանոնակարգ
5. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի ընդհանուր բաժնի կանոնադրություն
6. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի կրթության որակի ապահովման բաժնի կանոնադրություն
7. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի հանրային կապերի և կարիերայի բաժնի կանոնակարգ
8. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բաժնի կանոնադրություն                 
9. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի ուսումնամեթոդական մասի գործունեության կանոնակարգ