Գլխավոր էջ

Ընդհանուր բաժին

Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգայինա ակադեմիայի գիտակրթական միջազգային կենտրոնի (այսուհետ`ԳԿՄԿ) Ընդհանուր բաժինը ԳԿՄԿ կառուցվածքային ստորաբաժանումներից է, որը ձևավորվել է 2019 թվականին:
Բաժնի գործունեության նպատակն է` ԳԿՄԿ-ում փաստաթղթաշրջանառության արդյունավետ կազմակերպումը:

Բաժնի խնդիրներն ու գործառույթներն են`

  • ԳԿՄԿ գործավարական սպասարկում
  • փաստաթղթաշրջանառության վարման վերահսկողություն
  • փաստաթղթերի ընդունում, գրանցում, բաշխում և կատարողներին դրանց փոխանցման ապահովում
  • ելից ու մտից թղթակցությունների ձևակերպում ու առաքում
  • փաստաթղթերի կատարման ժամկետների պահպանման վերահսկում
  • համապատասխան ստորաբաժանումներում գործավարական գործընթացների իրականացման նկատմամբ մեթոդական հսկողություն
  • ելից և մտից փաստաթղթերի, նամակների և դիմումների ստացման գրանցում և կատարման ժամկետների նկատմամբ վերահսկողություն
  • ընդհանուր բաժնի գործերի ձևավորում
  • գործավարության ընթացքում փաստաթղթերի օգտագործման պայմանների պահպանում ու ապահովում:


Բաժնի աշխատակազմը

     
     

Մելինե Սարգսյան
Ընդհանուր բաժնի պետ
Հեռ.՝ (+374 60) 623601
Էլ-փոստ՝
meline.sargsyan@isec.am

  

Քրիստինա Հակոբյան
Ընդհանուր բաժնի
առաջատար մասնագետ
Հեռ.՝ (+374 60) 270909
Էլ-փոստ՝
kristina.hakobyan@isec.am

 


Կոնտակտներ

(+374 60) 623601

 general@isec.am