Գլխավոր էջ

Կառուցվածք

«Հայաստանի հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի

գիտակրթական միջազգային կենտրոն»

հիմնարկի կառուցվածքը


ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ ՏՆՕՐԵՆ ԱԼԲԵՐՏ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

Հեռ. (+374 10) 568068


Փոխտնօրեն Արամ Միրզոյան

Հեռ. (+374 10) 525424


Ուսումնական մաս, պետ` Երջանիկ Զարգարյան

Հեռ. (+374 10) 524812 


Դեկանատ, դեկան` Նաիրա Հակոբյան

Հեռ. (+374 60) 623520 (303)  


Ասպիրանտուրայի բաժին, պետ`Կարինե Բեգոյան

Հեռ. (+374 60) 623601


Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բաժին, պետ` Արմեն Սարգսյան

Հեռ. (+374 60) 623596 


Արտաքին կապերի բաժին, պետ` Արուսյակ Հարությունյան

Հեռ. (+374 60) 623598


Կրթության որակի ապահովման բաժին, պետ` Նարինե Վարդանյան

Հեռ. (+374 60) 623599


Ընդհանուր բաժին , պետ` Մելինե Սարգսյան

Հեռ. (+374 60) 623601


Շրջանավարտների հետ կապերի և զբաղվածության բաժին, պետ` Ազնիվ Շահազիզյան

Հեռ. (+374 10)  


Հաշվապահական հաշվառման բաժին, պետ` Նինա Շահնազարյան

Հեռ. (+374 10) 569278  
 


Անձնակազմի կառավարման բաժին, պետ`Մեդորա Գալստյան

Հեռ. (+374 10) 
 


Տնտեսական և տեխնիկական սպասարկման բաժին, պետ` Սերոբ Գալստյան

Հեռ. (+374 60) 623602 


Մասնագիտական ամբիոններ