Գլխավոր էջ

ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ հեռավար հարթակում շարունակում է բարձր մակարդակի վրա պահել կրթությունը

Մարտի 17, 2020
Գիտության և տեխնիկայի զարգացման ներկա փուլում  և աշխարհում ստեղծված ճգնաժամային իրավիճակում շատ արդիական և առաջնահերթ է հեռավար ուսուցումը, որը հնարավորություն է տալիս ստանալ համապատասխան կրթություն կամ մասնակցել դասընթացներին առցանց՝ ցանկացած վայրից և ցանկացած ժամերի՝ միաժամանակ մեկուսանալով և խուսափելով մարդկային շփումներից:
ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնը,  դեռևս 2013 թվականից ներդնելով տեխնիկապես ապահովված հեռավար ուսուցման հարթակ և լինելով առաջիններից մեկը հեռավար կրթության կազմակերպման գործում, ելնելով երկրում տիրող արտակարգ իրավիճակից, հեռավար հարթակում ակտիվ կերպով շարունակում է ուսումնական գործընթացը: 

Նշենք,  որ ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնը լիովին պատրաստ է իրականացնել հեռավար ուսուցում.

  • Կենտրոնում ներդրված է տեխնիկապես ապահովված հեռավար ուսուցման հարթակ,
  • Առցանց գիտաժողովի դահլիճը վերազինված է Polycom HDX համակարգով, որը հնարավորություն է տալիս կազմակերպել հեռավար դասախոսություններ, գիտական կոնֆերանսներ և այլ միջոցառումներ,
  • Առցանց դասախոսությունները կազմակերպվում են տեսակոնֆերանսների համար նախատեսված հատուկ ծրագրով, որը ինտեգրված է հեռավար հարթակում,
  • ԳԿՄԿ մասնագետները վերապատրաստվել են արտասահմանյան գործընկեր հեղինակավոր բուհերում,
  • կազմվել է ուսանողակենտրոն ուսումնական ծրագրերի ցանկ,
  • ձեռք է բերվել համապատասխան նորագույն մասնագիտական գրականություն,
  • ընտրված ծրագրերը և հարակից նյութերը տեղադրվել են ԳԿՄԿ հեռավար ուսուցման հարթակում,
  • հայերեն է թարգմանվել «ՄՈՒԴԼ» հեռավար ուսուցման հարթակը,
  • պատրաստվել են դասախոսների և ուսանողների հայալեզու ուղեցույցներ:

Թե՛ ուսանողները, թե՛ դասախոսները մեծ եռանդ և պատրաստակամություն են ցուցաբերում: Նրանք կարող են տեխնիկական առցանց աջակցություն ստանալ անմիջապես հեռավար հարթակում: Դասախոսներն ու հարթակի համակարգողները ջանք և եռանդ չեն խնայում կրթության որակը բարձ մակարդակի վրա պահելու և զգալի արդյունքի հասնելու համար: