Գլխավոր էջ

Մերի Արթուրի Սարգսյան

Ծննդյան թիվը`        06.06.1988

Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտը`


Ընդհանուր և կիրառական լեզվաբանություն,

Լեզվաբանության պատմության և տեսության հարցեր,

Լեզվաբանական տերմինաբանություն,

Լեզվաբանական նորագույն ուղղություններ,

Լեզվի ձևային նկարագրություն և կաղապարում,

Հետազոտական ժամանակակից մեթոդներ

Անդամակցությունը՝

ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի գիտական խորհրդի անդամ

ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտի «Լեզու և լեզվաբանություն» գիտական հանդեսի պատասխանատու քարտուղար

Էկոլեզվաբանների միջազգային խորհրդի (The International Ecolinguistics Association) անդամ


Կրթությունը՝

Բակալավր 2005–2009 թթ. Երևանի պետական համալսարան
Մագիստրոս 2009 –2011թթ. Երևանի պետական համալսարան
Հայցորդ 2011 –2015 թթ. ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվ. լեզվի ինստիտուտ


Գիտական
 աստիճանը`


Բանասիրական գիտությունների թեկնածու


Մասնագիտությունը`


Ժ.02.02 Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն

Գիտական
աշխատանքները`

Հեղինակ է շուրջ 20 գիտական հոդվածների, 2 մենագրությունների (1-ը համահեղինակությամբ)

Լեզուներ`


Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն


Աշխատանքային փորձը`

2018-մինչ օրս   ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի լեզվաբանության ամբիոնի վարիչ
2017-մինչ օրս ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվ. լեզվի ինստիտուտ, ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանության բաժին, գիտաշխատող 
2017

«Սփյուռք» ամառային դպրոց (հայերենի արագացված ուսուցում ռուսախոսների համար), դասախոս

2016--մինչ օրս

Appen միջազգային ընկերություն, լեզվաբան-խորհրդատու
2014-մինչ օրս ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվ. լեզվի ինստիտուտ, «Լեզու և լեզվաբանություն» գիտական հանդեսի պատասխանատու քարտուղար
2013-2016

ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվ. լեզվի ինստիտուտ, ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանության բաժին, կրտսեր գիտաշխատող

2011-2013 ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվ. լեզվի ինստիտուտ, արդի հայերենի բաժին, կրտսեր գիտաշխատող, բաժնի քարտուղար
2008-2016 ՀԲԸՄ ՀՎՀ (AGBU AVC), արևելահայերենի խոսնակ և խմբագիր


Գիտական նախագծերի մասնակցությունը`


2013 - 2014 THE 2014 ANSEF AWARDS, ծրագրի կատարող՝ «Հայերենի բառապաշարի ձևային նկարագրություն և համապատասխան էլեկտրոնային շտեմարանի ստեղծում» գիտահետազոտական թեմայի շրջանակներում

2013 - 2014 Գիտության պետական կոմիտեի «Երիտասարդ գիտաշխատողների հետազոտությունների աջակցության» ծրագիր, ծրագրի կատարող՝ «Երևանի խոսակցական լեզուն» գիտահետազոտական թեմայի շրջանակներում

Մրցանակ`


2018     ՀՀ ԿԳՆ գիտության կոմիտեի «Բարձր արդյունավետությամբ աշխատող երիտասարդ գիտաշխատողների (մինչև 35 տարեկան) մրցույթ» , Արդյունավետ երիտասարդ գիտաշխատող -2018

Դասավանդման փորձը`


2017թ. մինչ օրս

Դասավանդվող առարկաներ`

Լեզվաբանության պատմություն, լեզվաբանության տեսություն, լեզվաբանական նորագույն ուղղություններ, գրավոր խոսքի հմտություններ


 Հեռ.`          (+374 10) 565337

Էլ
փոստ` meri.sargsyan@isec.am