Գլխավոր էջ

Մերի Արթուրի Սարգսյան

Ծննդյան թիվը`        06.06.1988

Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտը`


Ընդհանուր և կիրառական լեզվաբանություն

Լեզվաբանության պատմություն և տեսություն

Լեզվաբանական տերմինաբանություն

Հայոց լեզվի ուսումնասիրություն և ուսուցում

Լեզվաբանական նորագույն ուղղություններ և մեթոդներ

Լեզվի ձևային նկարագրություն և կաղապարում

Հետազոտական ժամանակակից մեթոդներ

Անդամակցությունը՝


ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի գիտական խորհրդի անդամ

ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտի «Լեզու և լեզվաբանություն» գիտական հանդեսի պատասխանատու քարտուղար

ԻԻՀ Փայամե Նուր համալսարանի «Applied Linguistics Research Journal» գիտական հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամ

Էկոլեզվաբանների միջազգային խորհրդի (The International Ecolinguistics Association) անդամ


Վերապատրաստումներ
՝


«Հեռավար ուսուցում և տեխնոլոգիաներ» մասնագիտական վերապատրաստման դասընթաց  (90 ժամ՝ 3 կրեդիտ)

«Տեսանյութերի նկարահանում և մոնտաժ (Camtasia ծրագրային փաթեթի միջոցով)»  մասնագիտական վերապատրաստման դասընթաց  (30 ժամ՝ 1 կրեդիտ)

«Introduction to Applied Linguistics» վեցշաբաթյա առցանց դասընթաց

Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի ընդհանուր անգլերենի վերապատրաստման դասընթաց (4-րդ մակարդակ՝ B2) (80 ժամ)

«Գիտության ոլորտի կանանց առաջնորդության դպրոց», ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագիր, 17-19 հոկտեմբերի, 2019, ԾաղկաձորԿրթությունը՝


Բակալավր 2005–2009 թթ. Երևանի պետական համալսարան
Մագիստրոս 2009 –2011թթ. Երևանի պետական համալսարան
Հայցորդ 2011 –2015 թթ. ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվ. լեզվի ինստիտուտ


Գիտական
 աստիճանը`


Բանասիրական գիտությունների թեկնածու


Մասնագիտությունը`


Ժ.02.02 Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն

Գիտական
աշխատանքները`

Հեղինակ է 30-ից ավել գիտական հոդվածների, 2 մենագրությունների (1-ը համահեղինակությամբ)

Լեզուներ`


Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն


Աշխատանքային փորձը`

2020-մինչ օրս ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի գիտական քարտուղար
2019-2020 ՀԲԸՄ ՀՎՀ (AGBU AVC), «Հայոց լեզուն որպես երկրորդ լեզու» դասընթացի ուսուցողական նյութերի կառուցվածքային մշակում և խմբագրում
2018-մինչ օրս   ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի լեզվաբանության ամբիոնի վարիչ
2017-մինչ օրս ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվ. լեզվի ինստիտուտ, ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանության բաժին, գիտաշխատող 
2017

«Սփյուռք» ամառային դպրոց (հայերենի արագացված ուսուցում ռուսախոսների համար), դասախոս

2016--մինչ օրս

Appen միջազգային ընկերություն, լեզվաբան-խորհրդատու
2014-մինչ օրս ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվ. լեզվի ինստիտուտ, «Լեզու և լեզվաբանություն» գիտական հանդեսի պատասխանատու քարտուղար
2013-2016

ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվ. լեզվի ինստիտուտ, ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանության բաժին, կրտսեր գիտաշխատող

2011-2013 ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվ. լեզվի ինստիտուտ, արդի հայերենի բաժին, կրտսեր գիտաշխատող, բաժնի քարտուղար
2008-2016 ՀԲԸՄ ՀՎՀ (AGBU AVC), արևելահայերենի խոսնակ և խմբագիր


Գիտական նախագծերի մասնակցությունը`


2020 թ.-ից - «Հայերենի դերը և ուսուցման խնդիրները բազմալեզու միջավայրում» գիտահետազոտական թեմայի ղեկավար, ՀՀ ԿԳՄՍՆ ԳԿ «Հայագիտություն և հումանիտար գիտություններ» բնագավառների մասնագիտություններով օտարերկրյա գործընկերոջ ընդգրկմամբ գիտական թեմա

2019 թ.-ից - «Հայերեն էլեկտրոնային սրբագրման համակարգ» գիտահետազոտական թեմայի ղեկավար, ՀՀ ԿԳՄՍՆ ԳԿ «Երիտասարդ գիտաշխատողների հետազոտությունների աջակցության» ծրագիր

2018 թ.-ից - «Հայերենի բառակազմության ձևային նկարագրություն և համապատասխան էլեկտրոնային շտեմարանի ստեղծում» գիտահետազոտական թեմայի ղեկավար, Գալուստ Գյուլբենկյան հիմնադրամի հայագիտության բաժանմունք

2013-2014 թթ. – «Հայերենի բառապաշարի ձևային նկարագրություն և համապատասխան էլեկտրոնային շտեմարանի ստեղծում» գիտահետազոտական թեմայի համահեղինակ, «THE 2014 ANSEF AWARDS» ծրագիր

2013-2014 թթ. – «Երևանի խոսակցական լեզուն» գիտահետազոտական թեմայի համահեղինակ, ԿԿ ԿԳՆ ԳԿ «Երիտասարդ գիտաշխատողների հետազոտությունների աջակցության» ծրագիրՄրցանակ`


2018 ՀՀ ԿԳՆ գիտության կոմիտեի «Բարձր արդյունավետությամբ աշխատող երիտասարդ գիտաշխատողների (մինչև 35 տարեկան) մրցույթ» , Արդյունավետ երիտասարդ գիտաշխատող -2018

2020
ՀՀ ԿԳՆ գիտության կոմիտեի «Բարձր արդյունավետությամբ աշխատող երիտասարդ գիտաշխատողների (մինչև 35 տարեկան) մրցույթ» , Արդյունավետ երիտասարդ գիտաշխատող -2020


Դասավանդման փորձը`


2017թ. մինչ օրս

Դասավանդվող առարկաներ`

Լեզվաբանության պատմություն, լեզվաբանության տեսություն, լեզվաբանական նորագույն ուղղություններ, լեզվաբանական տերմինաբանություն, գրավոր խոսքի հմտություններ, հայերենը որպես օտար լեզու, հայերենը որպես երկրորդ լեզու


 Հեռ.`          (+374 10) 565337

Էլ
փոստ` meri.sargsyan@isec.am