Գլխավոր էջ

Նաիրա Ռաֆիկի Հակոբյան

Ծննդյան թիվը`        06.11.1966

Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտը`

Սոցիալական հոգեբանություն

Էթնոհոգեբանություն


Կառավարման հոգեբանություն


PR հոգեբանություն

Անդամակցությունը՝

Ամերիկյան հոգեբանական ասոցիացիայի անդամ 

Միջազգային սոցիոլոգիական ասոցիացիայի անդամ

Հոգեթերապևտների միջազգային լիգայի անդամ

«Միջբուհական կոնսորցիում»-ի համակարգող

«Միջբուհական կոնսորցիում» հիմնադրամի տնօրեն

«Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ» միջբուհական կոնսորցիումի գիտական հանդեսի գլխավոր խմբագիր

«Հայպետ ծառայող կանանց ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպության նախագահ 


Կրթությունը՝


Ուսանող  

1983-1988 Երևանի պետական համալսարան

Ասպիրանտ

1988-1990 ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության և իրավունքի ինստիտուտ

Դոկտորանտ

2000-2004 Խ. Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարան        


Գիտական աստիճանը`


Հոգեբանական գիտությունների դոկտոր


Մասնագիտությունը`
 


ԺԹ.00.03. Սոցիալական հոգեբանություն, արտակարգ իրավիճակների հոգեբանություն


Կոչումը՝


Պրոֆեսոր


Հեղինակ է շուրջ 90  գիտական հոդվածի, 4 ուսումնամեթոդական ձեռնարկի, 3 մենագրության


Լեզուներ`


Ռուսերեն, գերմաներեն, անգլերեն


Աշխատանքային փորձը`


2013թ.մինչ օրս
    

ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտակրթական միջազգային կենտրոն, դեկան                               


2011-2013

Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի մագիստրատուրայի և կրթական ոլորտում համագործակցության վարչության պետ

2007-2011

Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական          համալսարանի միջազգային համագործակցության և ստանդարտացման վարչության պետ

2005-2008

Մանկավարժության 020 մասնագիտական խորհրդի նախագահի տեղակալ

2005-2007

«PR Տեխնոլոգիաների և սոցիալ-հոգեբանական կենտրոնի» տնօրեն

2002-2005

Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի ուսումնական գծով պրոռեկտոր

2005-2010 

Երևանի պետական համալսարանի հոգեբանության ամբիոնի պրոֆեսոր

1995-2005

Երևանի պետական համալսարանի հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ

1990-1995 

Երևանի պետական համալսարանի համալսարանական կրթության հեռանկարային զարգացման գիտական խմբի ավագ գիտաշխատող

1988-1990

Մանկավարժական գիտությունների գիտահետազոտական ինստիտուտի գիտաշխատող                   


Դասավանդման փորձը`


1995 թ. մինչ օրս


Դասավանդվող առարկաներ`


Սոցիալական հոգեբանություն

Սոցիալական խմբեր, դիագնոստիկա և կորեկցիա


Մարգինալության հոգեբանություն

Էթնոհոգեբանություն

Լրագրության հոգեբանություն  

Կառավարման հոգեբանություն

Անձի հոգեբանություն


Հեռ.` (+374 60) 623520 (303) աշխ.
 
Էլ. փոստ`   nhakobyan@mail.ru