Գլխավոր էջ

Արմեն Կառլենի Սաղաթելյան

Ծննդյան թիվը`       02.08.1953

Գիտական
հետաքրքրությունների ոլորտը`


Երկրաբնապահպանություն


Էկոլոգիա


Շրջակա միջավայրի երկրաքիմիա

Անդամակցությունը՝


ՀՀ ԳԱԱ Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոնի գիտական խորհրդի նախագահ

ՀՀ ԳԱԱ Բնական գիտությունների բաժանմունքի բյուրոյի անդամ

«Կոգեոէնվայրոմենտ» միջազգային երկրաբանական միության թղթակից անդամ

Մոսկովյան ժամանակակից հումանիտար համալսարանի երևանյան մասնաճյուղի գիտական խորհրդի անդամ

UNESCO-ի հայկական հանձնաժողովի «Մարդ և կենսոլորտ» ազգային կոմիտեի նախագահ

Ակադեմիաների միջազգային ասոցիացիայի «Աշխարհագրության ֆունդամենտալ հիմնահարցեր» միացյալ գիտական խորհրդի անդամ (Մոսկվա)

«Երկրի մասին գիտություններ» Եվրոպական միության անդամ

Բուսաբանության 035 մասնագիտական խորհրդի անդամ

Կրթությունը՝
 

Ուսանող  

1971-1975, Երևանի պետական համալսարան

Երկրաբանահանքաբանական գիտությունների թեկնածու

1985 թ.,  ԽՍՀՄ Երկրաբանության նախարարության Հազվագյուտ տարրերի միներալոգիայի, երկրաքիմիայի և բյուրեղաքիմիայի ինստիտուտ (ք.Մոսկվա)  

ՌԴ Երկրաբանահանքաբանական գիտությունների դոկտոր

2000 թ, ԽՍՀՄ Երկրաբանության նախարարության հազվագյուտ տարրերի միներալոգիայի, երկրաքիմիայի և բյուրեղաքիմիայի ինստիտուտ (ք. Մոսկվա)   


Գիտական
աստիճանը`


ՌԴ երկրաբանահանքաբանական գիտությունների դոկտոր


Մասնագիտությունը
`
 

040013.   Օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնման երկրաքիմիական մեթոդներ

Կ
ոչումը՝

Պրոֆեսոր
Հեղինակ է շուրջ 180  գիտական հոդվածի, 2 գրքի, 2  գիտամեթոդական և ուսումնամեթոդական ձեռնարկի, 1 մենագրության, ինչպես նաև հայերեն «էկոլոգիական բացատրական բառարան» պատասխանատու խմբագիրն է:

Լեզուներ
`

Ռուսերեն, անգլերեն

Աշխատանքային փորձը`
 

1993 թ. մինչ օրս         

ՀՀ  ԳԱԱ  էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն,   տնօրեն                         


1989-1993        

ՀՀ ԳԱԱ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ, առաջատար գիտաշխատող, այնուհետև` Տեխնաերկրաքիմիայի լաբորատորիայի վարիչ

1983-1989     

ԽՍՀՄ երկրաբանության նախարարության հազվագյուտ տարրերի միներալոգիայի, երկրաքիմիայի և բյուրեղաքիմիայի ինստիտուտ (ՀԽՍՀ Աշտարակի շրջանի Ձորափ գյուղ), Անդրկովկասյան երկրաբանաերկրաքիմիական արշավախմբի պետ


1979-1983

ԽՍՀՄ երկրաբանության նախարարության հազվագյուտ տարրերի միներալոգիայի, երկրաքիմիայի և բյուրեղաքիմիայի ինստիտուտի կենտրոնական փորձամեթոդական երկրաքիմիական արշավախումբ (Հյուսիս-Օսեթական  ԱՍՍՀ Ալագիրի շրջանի Նոր Բիրագզանգ գյուղ), ավագ ինժեներ, երկրաբան, ջոկատի պետ

1975-1979

 ՀՍՍՀ ՆԽ երկրաբանության վարչության Փամբակի երկրաբանահետախուզական արշավախումբ, ինժեներ-երկրաբան


Դասավանդման
փորձը
`

1996 թ. մինչ օրս


Դասավանդվող
առարկաներ
`

Կենսագործունեության անվտանգություն

Արտակարգ իրավիճակների հիմնահարցեր

Կենսաերկրացենոլոգիա


Հեռ.` (+374 10) 572924  (աշխ.)

Էլ. 
հասցե` 
  ecocentr@sci.am