Գլխավոր էջ

Դասացուցակ (հեռակա ուսուցում)

Մասնագիտություն Կուրս
I
  (I կիս.)   
II
(III կիս.)
Իրավագիտություն
Քաղաքական կառավարում և քաղաքական
վերլուծություն (հանրային կառավարում)
Կառավարում
Գործարար վարչարարություն /կառավարում/
Զբոսաշրջության կառավարում
Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ
Սոցիալական և քաղաքական հոգեբանություն
Կլինիկական հոգեբանություն և հոգեթերապիա
Սոցիալական մանկավարժություն
Գրադարանային-տեղեկատվական աղբյուրներ
Երկրաբանություն

 
Հավելում.
ներկայացված դասացուցակներում հնարավոր են որոշ փոփոխություններ: