Գլխավոր էջ

Կիսամյակային քննությունների գրաֆիկ

 

Մասնագիտություն Կուրս
I
  (II կիս.)   
II
(II կիս.)
Իրավագիտություն
Քաղաքական կառավարում և քաղաքական
վերլուծություն (հանրային կառավարում)
Կառավարում
Գործարար վարչարարություն /կառավարում/
Զբոսաշրջության կառավարում
Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ
Կլինիկական հոգեբանություն և հոգեթերապիա
Սոցիալակ և քաղաքական հոգեբանություն
Սոցիալական մանկավարժություն
Գրադարանային-տեղեկատվական աղբյուրներ
Երկրաբանություն