Գլխավոր էջ

ՄՈԳ-ի շեմ

Կենտրոնի տնօրենի 2017 թվականի սեպտեմբերի 4-ի  № 173-Ա հրամանով մագիստրատուրայում 2017-2018 ուսումնական տարվա 1-ին կիսամյակի ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցման համար միջին որակական գնահատականի շեմը սահմանվել է 14․00 միավոր: