Գլխավոր էջ

Հեռավար ձևաչափով սովորող մագիստրատների թեզի պաշտպանությունը

2020 թվականի հունվարի 25-ին ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտակրթական միջազգային կենտրոնի նորաբաց դահլիճում տեղի ունեցավ ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի և ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի «Գործարար վարչարարություն (MBA)» հեռավար մագիստրոսական համատեղ կրթական ծրագրի ուսանողների թեզի պաշտպանությունը։

Հեռավար ձևաչափով սովորող մագիստրատների թեզի պաշտպանությունը
Հեռավար ձևաչափով սովորող մագիստրատների թեզի պաշտպանությունը
Հեռավար ձևաչափով սովորող մագիստրատների թեզի պաշտպանությունը
Հեռավար ձևաչափով սովորող մագիստրատների թեզի պաշտպանությունը
Հեռավար ձևաչափով սովորող մագիստրատների թեզի պաշտպանությունը
Հեռավար ձևաչափով սովորող մագիստրատների թեզի պաշտպանությունը
Հեռավար ձևաչափով սովորող մագիստրատների թեզի պաշտպանությունը
Հեռավար ձևաչափով սովորող մագիստրատների թեզի պաշտպանությունը
Հեռավար ձևաչափով սովորող մագիստրատների թեզի պաշտպանությունը
Հեռավար ձևաչափով սովորող մագիստրատների թեզի պաշտպանությունը
Հեռավար ձևաչափով սովորող մագիստրատների թեզի պաշտպանությունը
Հեռավար ձևաչափով սովորող մագիստրատների թեզի պաշտպանությունը
Հեռավար ձևաչափով սովորող մագիստրատների թեզի պաշտպանությունը
Հեռավար ձևաչափով սովորող մագիստրատների թեզի պաշտպանությունը
Հեռավար ձևաչափով սովորող մագիստրատների թեզի պաշտպանությունը
Հեռավար ձևաչափով սովորող մագիստրատների թեզի պաշտպանությունը
Հեռավար ձևաչափով սովորող մագիստրատների թեզի պաշտպանությունը
Հեռավար ձևաչափով սովորող մագիստրատների թեզի պաշտպանությունը
Հեռավար ձևաչափով սովորող մագիստրատների թեզի պաշտպանությունը
Հեռավար ձևաչափով սովորող մագիստրատների թեզի պաշտպանությունը