Գլխավոր էջ

Որակը՝ ԳԿՄԿ կառավարման համակարգի առանցքում

Մարտի 15, 2019

ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի կրթության որակի ապահովման բաժնի նախաձեռնությամբ սույն թվականի մարտի 15-17-ը Ծաղկաձորում կազմակերպվել է «ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ միջամբիոնային կապերի սերտացում և որակի ներբուհական համակարգի զարգացում» համաժողովը, որի նպատակն է ԳԿՄԿ ամբիոնների լավագույն փորձի փոխանցումը, տարաբնույթ հարցերի ու խնդիրների քննարկումը, ներբուհական որակի բարելավման համակարգի կայացումը:

Օրակարգին կարող եք ծանոթանալ այստեղ: