Գլխավոր էջ

ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ բնապահպանության և բնօգտագործման ամբիոնում կբացվի կրթական և հետազոտական գերժամանակակից լաբորատորիա

Փետրվարի 20, 2019

ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ բնապահպանության և բնօգտագործման ամբիոնում կբացվի կրթական և հետազոտական գերժամանակակից լաբորատորիա: Լաբորատորիան բացվելու է Եվրոպական Միության Erasmus + գրասենյակի աջակցությամբ` ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթաական միջազգային կենտրոնի և ՀՀ ԳԱԱ էկոլոգանոոսֆերային հետազորտությունների կենտրոնի կողմից իրականացվող Կարողությունների զարգացման ծրագրի շրջանակներում:
«Ծրագիրը նախատեսում է, որ ժամանակակից մագիստրոսական և ասպիրանտական կրթության մեջ կարևոր նշանակություն են ունենալու փորձարարական թեզերը: Մենք ստանալու ենք այնպիսի գերթանկարժեք սարքավորումներ այս ծրագրի շրջանակներում, որոնք ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետությունում չկան: Ծրագրի շրջանակներում ձեռք կբերվեն հատուկ քրոմատոգրաֆեր, որոնց միջոցով հնարավոր կլինի փորձաքննության ենթարկել տարբեր թունաքիմիկատներ, սնկային թույներ»,- ասաց ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի բնապահպանության և բնօգտագործման ամբիոնի դասախոս Դավիթ Պիպոյանը: Ըստ նրա` այդ սարքավորումները հնարավորություն կընձեռեն` հասկանալու փոշու և ջրի անվտանգության ցուցանիշները:
Կմշակվեն նոր մոդուլներ շրջակա միջավայրի պաշտպանության կրթության համար: «Օրինակ, Հայաստանն ունի ատոմակայան, սակայն չունի ռադիոէկոլոգիական պաշտպանության մոդուլ: Այս ծրագրի շրջանակներում մշակվելու է ժամանակակից ռադիոէկոլոգիական պաշտպանության մոդուլ եվրոպական և միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան»,- ասաց Դավիթ Պիպոյանը: