Գլխավոր էջ

ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ հոգեբանության ամբիոնի մագիստրոսական թեզերի հեռավար պաշտպանություն

Մայիսի 16, 2020

ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի հեռավար ուսուցման հարթակում (https://vle.sci.am/) մեկնարկել է մագիստրոսական թեզերի առցանց պաշտպանության գործընթացը: Տվյալ պահին ընթանում է «Սոցիալական և քաղաքական հոգեբանություն» մասնագիտությամբ մագիստրոսական թեզերի պաշտպանությունը։ Ներկայացվում են մի շարք արդիական թեմաների շուրջ ուսանողների կատարած հետազոտությունները: