Գլխավոր էջ

ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ «Բնապահպանություն և բնօգտագործում» մասնագիտությամբ մագիստրոսական թեզերի հեռավար պաշտպանություն

Մայիսի 22, 2020

ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի հեռավար ուսուցման հարթակում (https://vle.sci.am/) շարունակվում է մագիստրոսական թեզերի առցանց պաշտպանության գործընթացը: Տվյալ պահին ընթանում է «Բնապահպանություն և բնօգտագործում» մասնագիտությամբ մագիստրոսական թեզերի պաշտպանությունը։ Ներկայացվում են մի շարք արդիական թեմաների շուրջ ուսանողների կատարած բարձրորակ և բարձրարժեք հետազոտությունները: