Գլխավոր էջ

Իտալերենի իմացության հավաստագրեր ԳԿՄԿ-ի ուսանողներին

Օգոստոսի 24, 2018

ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ-ի և Իտալիայի Տուշայի համալսարանի հետ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների արդյունքում Տուշայում մեկ կիսամյակ ուսանած մասնակիցներին տրամադրվել է իտալերենի անվճար դասընթացի և ավարտական քննության հնարավորություն։ ԳԿՄԿ-ի «Գործարար վարչարարություն» ամբիոնի երկու մագիստրանտ՝ Լևոն Ղարիբյանը և Արթուր Հովհաննիսյանը, մասնակցել են դասընթացներին և, բարեհաջող հանձնելով քննությունը, ստացել համապատասխան հավաստագրեր: