Գլխավոր էջ

«Սոցիալական գիտություններ, բիզնես և կրթություն» միջազգային կոնֆերանս

Փետրվարի 13, 2018

2018 թվականի փետրվարի 1- և 2-ին ԱՄՆ-ի Կալիֆորնիայի նահանգի Լոս Անջելես քաղաքում տեղի ունեցած «Սոցիալական գիտություններ, բիզնես և կրթություն» / ICSLBE 2018 International Conferance on Social Science, Literature, Business and Education 1st-2nd February 2018.The Location: University of California, Riverside, United States of America/ վերտառությամբ միջազգային կոնֆերանսը, որտեղ ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի դեկան, հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Նաիրա Ռաֆիկի Հակոբյանը հանդես է եկել, որպես գլխավոր զեկուցող՝ «Մարգինալության սոցիալ-հոգեբանական հիմնախնդիրները փոխակերպվող հասարակությունում» վերտառությամբ գիտական աշխատանքի ներկայացմամբ՝ հիմք ընդունելով ներկայացված աշխարհի մակարդակով հիմնախնդրի արդիականությունը, գիտական նորույթը, մեթոդական ապարատի կիրառման յուրատիպությունն ու վերլուծությունները, կատարված եզրահանգումները:

Մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ ստորև նշված հղումներով՝