Գլխավոր էջ

23 Մայ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Մայիսի 23, 2024

ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիան հայտարարում է 2024-2025 ուստարվա ասպիրանտուրայի ընդունելություն` առկա ուսուցմամբ, անվճար և վճարովի հիմունքներովԱնվճար հիմունքով հետևյալ մասնագիտություններով
՝

Մաթեմատիկայի ինստիտուտ

-  Մաթեմատիկական անալիզ

- Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն                                            

Մեխանիկայի ինստիտուտ

– Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկա

Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների
 ինստիտուտ

- Հաշվողական մեքենաների, համալիրների, համակարգերի և ցանցերի մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում

– Մաթեմատիկական մոդելավորում, թվային մեթոդներ և ծրագրերի համալիրներ

Բյուրականի աստղադիտարան

-  Աստղաֆիզիկա, ռադիոաստղագիտություն

Երկրաֆիզիկայի և ինժեներային սեյսմաբանության ինստիտուտ

- Երկրաֆիզիկա, օգտակար հանածոների որոնման  մեթոդներ

Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ

– Ընդհանուր երկրաբանություն

Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ

-  Լազերային ֆիզիկա

– Օպտիկա                                                                     

Ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտ

- Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա

– Ակուստիկա

Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ

Ռադիոֆիզիկա

–Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա

ԻԿՐԱՆԵՏ  ՄԿ

–  Աստղաֆիզիկա, ռադիոաստղագիտություն

Ընդհանուր և անօրգանական քիմիայի ինստիտուտ

– Անօրգանական նյութերի տեխնոլոգիա

Օրգանական և դեղագործական քիմիայի ԳՏԿ

– Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն

Հիդրոպոնիկայի պրոբլեմների 
ինստիտուտ

– Միկրոբիոլոգիա, կենսատեխնոլոգիա /հիդրոպոնիկա/

«Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ

– Միկրոբիոլոգիա, կենսատեխնոլոգիա

Բուսաբանության ինստիտուտ

– Բուսաբանություն, սնկաբանություն․ էկոլոգիա

Ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ

–Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա

Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ

– Մոլեկուրային և բջջային կենսաբանություն

Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի ԳԿ

Կենդանաբանություն, մակաբուծա­բանություն, էկոլոգիա

Պատմության ինստիտուտ

– Հայոց պատմություն

-  Համաշխարհային պատմություն

Արևելագիտության ինստիտուտ

– Համաշխարհային պատմություն

Հնագիտության և ազգագրության
ինստիտուտ

Հնագիտություն 

– Ազգագրություն (ազգաբանություն)

– Բանահյուսություն

Գրականության
ինստիտուտ

Հայ դասական գրականություն (միջնադարյան և նոր)

Լեզվի
ինստիտուտ

–  Հայոց լեզու

Արվեստի
ինստիտուտ

– Երաժշտական արվեստ,

– Կերպարվեստ, դեկորատիվ և կիրառական արվեստ, դիզայն

Տնտեսագիտության
ինստիտուտ  

– Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում

Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի
ինստիտուտ

–Հանրային իրավունք,

– Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ,

– Փիլիսոփայություն

Վճարովի հիմունքով
հետևյալ մասնագիտություններով՝

Քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ

– Ֆիզիկական քիմիա 

Գիտակրթական միջազգային կենտրոն
 

- Սոցիալական հոգեբանություն,

– Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում                                         

Դիմումներն ընդունվում են ս.թ. մայիսի 27-ից մինչև հունիսի 20-ը ներառյալ (ժ.10.00-16.00):

ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոն (Մ.Բաղրամյան 24դ, 10-րդ հարկ) ասպիրանտուրայի բաժին:

Ընդունելության քննությունը մասնագիտական առարկայից տեղի կունենա հունիսի 25-ից մինչև հուլիսի 4-ը:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելել https://www.isec.am կամ զանգահարել
060-62-36-01 հեռախոսահամարով: