Գլխավոր էջ

19 Մայ

Միջազգային գիտապրակտիկ գիտաժողով

Մայիսի 19, 2020

Հարգելի՛ գործընկերներ,

հրավիրում ենք մասնակցելու միջազգային գիտապրակտիկ գիտաժողովի

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ԻՆՏԵԳՐՈՒՄԸ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ

Գիտաժողովին կարող են մասնակցել դասախոսներ, ասպիրանտներ, հայցորդներ, ուսանողներ և տարբեր բնագավառների մասնագետներ։

Գիտաժողովի կազմակերպիչ՝ Ռուսաստանի Չիստոպոլ քաղաքի գիտահետազոտական և կրթական կենտրոն


Գիտաժողովի հիմնական ուղղություններն են.

1. Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ
2. Քիմիական գիտություններ 3. Կենսաբանական գիտություններ
4. Գյուղատնտեսական գիտություններ
5. Երկրագնդի մասին գիտություններ
6. Տեխնիկական գիտություններ
7. Բանասիրական գիտություններ
8. Պատմագիտություն և հնաբանություն
9. Փիլիսոփայական գիտություններ
10. Արվեստաբանություն և մշակութաբանություն
11. Սոցիոլոգիական գիտություններ
12.Ժողովրդագրություն/դեմոգրաֆիա
13. Պատմական գիտություններ
14. Քաղաքագիտություն
15. Իրավաբանական գիտություններ
16. Տնտեսագիտություն
17. Մանկավարժություն և հոգեբանություն
18. Շինարարություն և ճարտարապետություն
19. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ
20. Հումանիտար գիտություններ


Գիտաժողովի աշխատանքային լեզուն՝ ռուսերեն և անգլերեն: Գիտաժողովի անցկացման ձևաչափը՝ հեռակա:


Գիտաժողովից հետո կհրատարակվի գիտական աշխատությունների ժողովածու, որին կտրվի միջազգային ինդեքս ISBN, УДК, ББК:


Ժողովածուի նյութերը կտեղադրվեն http://elibrary.ru գիտական էլեկտրոնային գրադարանում (պայմանագիր № 1652-12/2018K, 27.12.2018 թ.).

ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՀՈԴՎԱԾ ԿՏԵՂԱԴՐՎԻ ԱՌԱՆՁԻՆ:


ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. Հոդվածը Ռուսաստանի՝ միջազգային ցիտման ինդեքսում (РИНЦ) ներառելու (չներառելու) վերաբերյալ որոշումը կայացնում է «Գիտական էլեկտրոնային գրադարան» ՍՊԸ-ի փորձագիտական խորհուրդը:


ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏԸ՝ 2020 թ-ի հունիսի 26-ը ներառյալ:


Գիտաժողովից հետո մեկ ամսվա ընթացքում ժողովածուի էլեկտրոնային տարբերակը կտեղադրվի http://www.chudpo.com կայքի «Գիտաժողովի արդյունքները» բաժնում: Ժողովածուների առաքումը գիտաժողովից հետո մեկ ամսվա ընթացքում կիրականացնի Ռուսաստանի փոստը: Մասնակիցն իր անունով կարող է A4 ձևաթղթի վրա գունավոր վկայական պատվիրել:

Մանրասները՝ այստեղ: