Գլխավոր էջ

12 Հոկ

Հայտարարություն

Հոկտեմբերի 12, 2017

2017-2018 ուսումնական տարվա հեռակա ուսուցմամբ ասպիրանտուրայի դիմորդների համար «Ինֆորմատիկա և տեղեկատվահաղորդակցական հիմունքներ» առարկայի քննությունը անցկացվելու է ս/թ հոկտեմբերի 23-ին ժամը 1100-ին:

/ հասցե Պ.Սևակի 1 , ԻԱՊԻ, լս. 333 /:

Ուսումնական մաս