Գլխավոր էջ

31 Հոկ

Հայտարարություն

Հոկտեմբերի 31, 2018

Ասպիրանտների և հայցորդների համար աշնանային որակավորման քննու­թյունները կազմակերպվում են համաձայն հետևյալ ժամանակացույցի.

Օտար լեզու՝


Անգլերեն - նոյեմբերի  30-ին   ժ.10.00 –ին  (Բաղրամյան 24դ, 11 հարկ)

Ֆրանսերեն - նոյեմբերի  29 -ին  ժ.12.00 -ին

Գերմաներեն - նոյեմբերի  20-ին   ժ.11.00 -ին


Տեղեկատվական և կրթական տեխնոլոգիաներ- նոյեմբերի  23-ին ժ.12.00 –ին,  (Սևակի 1, 333ս.)

Գիտական հետազոտությունների մեթոդաբանություն/Փիլիսոփայություն - նոյեմբերի  27-ին ժ.10.00 –ին,  (Բաղրամյան24դ, 2-րդ հարկ,2.5լս.)


* Քննություն հանձնողները մինչև նոյեմբերի 16-ը պարտադիր ցուցակա­գրվեն ասպիրանտուրայի բաժնում


Ասպիրանտուրայի բաժին

Բաղրամյան 24դ, 10-րդ հարկ

Հեռ.՝ 060-623601