Գլխավոր էջ

26 Մայ

ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիան հայտարարում է 2020-2021 ուստարվա ասպիրանտուրայի ընդունելություն

Մայիսի 26, 2020

ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիան հայտարարում է 2020-2021 ուստարվա      
ասպիրանտուրայի ընդունելություն` առկա ուսուցմամբ, անվճար հիմունքով հետևյալ մասնագիտություններով`

 

Մաթեմատիկայի ինստիտուտ - Մաթեմատիկական անալիզ

Մեխանիկայի ինստիտուտ - Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկա

Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ - Հաշվողական մեքենաների, համալիրների, համակարգերի և ցանցերի մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում

- Մաթեմատիկական մոդելավորում, թվային մեթոդներ և ծրագրերի համալիրներ

Բյուրականի աստղադիտարան - Աստղաֆիզիկա, ռադիոաստղագիտություն

ԻԿՐԱՆԵՏ կենտրոն ՄԿ - Աստղաֆիզիկա, ռադիոաստղագիտություն

Երկրաֆիզիկայի և ինժեներային սեյսմաբանության ինստիտուտ- Երկրաֆիզիկա, օգտակար հանածոների որոնման մեթոդներ

Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ - Լազերային ֆիզիկա,

- Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա

Ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտ - Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա

Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ - Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա

Ընդհանուր և անօրգանական քիմիայի ինստիտուտ - Անօրգանական նյութերի տեխնոլոգիա

Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ - Ընդհանուր երկրաբանություն

Քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ - Ֆիզիկական քիմիա

Հիդրոպոնիկայի պրոբլեմների ինստիտուտ- Միկրոբիոլոգիա, կենսատեխնոլոգիա

«Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ - Միկրոբիոլոգիա, կենսատեխնոլոգիա

Ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ - Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա

Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն - Կենդանաբանություն, մակաբուծաբանություն, էկոլոգիա

Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ - Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն

Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն - Երկրաբնապահպանություն

Պատմության ինստիտուտ - Հայոց պատմություն

Արևելագիտության ինստիտուտ - Համաշխարհային պատմություն, միջազգային հարաբերություններ

Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ – Հնագիտություն,

- Ազգագրություն

Գրականության ինստիտուտ - Արտասահմանյան գրականություն 

Լեզվի ինստիտուտ - Հայոց լեզու

Արվեստի ինստիտուտ – Ճարտարապետություն և ճարտարապետության դիզայն

Տնտեսագիտության ինստիտուտ - Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում

Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ - Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, պետական և իրավական ուսմունքների պատմություն

Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն - Հնագիտություն

Գիտակրթական միջազգային կենտրոն - Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում

 

 

Դիմումներն ընդունվում են հունիսի 1-ից մինչև ս.թ. հունիսի 24-ը ներառյալ (ժ.10.00-15.00 Մ.Բաղրամյան 24դ, 10-րդ հարկ, ասպիրանտուրայի բաժին):

Ընդունելության քննությունը մասնագիտական առարկայից անցկացվելու է հունիսի 25 -ից 
հունիսի 30-ը ներառյալ:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել` Երևան, Մարշալ Բաղրամյան 24դ, 10-րդ հարկ, ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոն (ՀՀ ԳԱԱ հիմնարար գրադարանի մասնաշենք) Հեռախոս` 060-62-36-01: