Գլխավոր էջ

14 Նմբ

Հայտարարություն

Նոյեմբերի 14, 2022

Ասպիրանտների և հայցորդների 2022 թ․ աշնանային քննու­թյունները կազմակերպվում են համաձայն հետևյալ ժամանակացույցի.

Մասնագիտական օտար լեզու՝

Անգլերեն լեզու *
)                               դեկտեմբերի 6-ին ժ.10.00 –ին (Մ. Բաղրամյան 24դ, 11 հարկ)

Ֆրանսերեն լեզու                                դեկտեմբերի 7-ին ժ.13.00 -ին

Գերմաներեն լեզու                              դեկտեմբերի 8-ին ժ.11.00 -ին

Գիտական հետազոտությունների

մեթոդաբանություն                            դեկտեմբերի 26-ին ժ.13.00 –ին, (առցանց)

Տեղեկատվական և կրթական

տեխնոլոգիաներ                                  դեկտեմբերի 16-ին ժ.11.00 –ին, (Սևակի 1, ԻԱՊԻ, 2-րդ հարկ, 203 ս.)

*) Անգլերեն լեզվի քննության համար նախապես՝ մինչև դեկտեմբերի 1-ը, պետք է գրանցվել հետևյալ հղումով՝

https://docs.google.com/forms/d/10wIzBUdmiP59ldlDPysTJfwduGjRQhWc6VHbXPXQsbM/edit