Գլխավոր էջ

14 Նմբ

Հայտարարություն

Նոյեմբերի 14, 2019

Ասպիրանտների և հայցորդների համար աշնանային որակավորման քննու­թյունները կազմակերպվում են համաձայն հետևյալ ժամանակացույցի.


Մասնագիտական
օտար լեզու՝

Անգլերեն - դեկտեմբերի 6-ին ժ.10.00 –ին (Բաղրամյան 24դ, 11 հարկ)

Ֆրանսերեն
- դեկտեմբերի 4 -ին ժ.12.30 -ին

Գերմաներեն
- դեկտեմբերի 4 -ին ժ.10.00 -ին


Գիտական հետազոտությունների Մեթոդաբանություն - դեկտեմբերի 14-ին ժ.10.00 –ին, (Բաղրամյան 24դ, 2-րդ հարկ,2.5լս.)

Տեղեկատվական և կրթական տեխնոլոգիաներ
- դեկտեմբերի 13 -ին ժ.12.00 –ին, (Սևակի 1, ԻԱՊԻ, 2-րդ հարկ,203ս.)

_______________________________

* Քննություն հանձնողները մինչև դեկտեմբերի 1-ը պարտադիր ցուցակա­գրվեն ասպիրանտուրայի բաժնում


Ասպիրանտուրայի բաժին

Բաղրամյան 24դ, 10-րդ հարկ

Հեռ.՝060-623601