Գլխավոր էջ

13 Փտր

Հայտարարություն

Փետրվարի 13, 2020

2020-2021 ուսումնական տարվա ասպիրանտուրայի հավանական դիմորդ-շրջանավարտների համար կազմակերպվում են նախապատրաստական դասընթացներ «Ինֆորմատիկա և տեղեկատվահաղորդակցական հիմունքներ» առարկայից:

Թեստավորումը և ըստ խմբերի բաշխումը՝ 11.03.2020թ.  ժ.1100,  հասցե ` ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոն, 3-3 լսարան: