Գլխավոր էջ

11 Հլս

Հայտարարություն

Հուլիսի 11, 2020

ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինտիտուտը հայտարարում է ասպիրանտուրայում հայցորդների ընդունելություն հետևյալ մասնագիտություններով.

  1. ԺԲ.00.01-Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, պետական և իրա­վական ուսմունքների պատմություն:
  2. ԺԲ.00.05-Քրեական իրավունք և կրիմինալո­գիա, քրեակատարողական իրավունք:
  3. ԺԲ.00.02-Հանրային իրավունք (ընդգրկում է` սահմանադրական, վարչական, ֆինանսական, մունիցիպալ, բնապահպանական, եվրոպական իրավունք, պետական կառավարում):
  4. ԻԲ.00.01-Սոցիոլոգիական հետազոտություն­ների մեթոդաբանություն,
    տեսու­թյուններ, սոցիալական տեխնոլո­գիաներ և գործընթացներ:
  5. ԻԳ.00.02-Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ, միջազգային
    հարաբերություններ


Ցանկացողները կարող են դիմել երկուշաբթիից-ուրբաթ ժամը 11:00-17:00:

ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ

Հեռ.՝ 010- 53-05-71։