Գլխավոր էջ

5 Օգս

Հայտարարություն

Օգոստոսի 5, 2019

Միկրոանալիզի համակարգով ռաստրային էլեկտրոնային մանրադիտակի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի հայտերի բացման նիստի արձանագրություն