Главная страница

Интервью

Уважаемые выпускники МНОЦ НАН РА, отдел по общественным связям и карьере МНОЦ объявляет опроведении интервью с выпускниками


       
             

Дашян Ани Артушевна

 

Самсонян Ани Тачатовна

  Брсоян Армине Рафиковна    Акопян Вагаршак Сосевич
   

 

       
             
             
Григорян Давит Грачикович  

Вардересян Рипсиме Эдуардовна

 

Саакян Мгер Давидович

  Магакян Наируи Рафиковна
             
           
             
 Акопян Асмик Арменовна