Գլխավոր էջ

19 Մար

ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի տնօրենության որոշում

Մարտի 19, 2021

Հիմք ընդունելով ՀՀ ԿԳՄՍ նախարար Վ. Դումանյանի 01/11.2/4635 գրությունը, նկատի ունենալով նաև ՀՀ COVID-19 համավարակով պայմանավորված ներկայիս դրությունը՝ ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի տնօրենությունը

որոշում է.


  1. 2021 թ. մարտի 19-ից ուսումնական գործընթացը կազմակերպել հեռավար եղանակով:
  2. ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ ամբիոնների որոշմամբ մինչև 10 ուսանող ընդգրկող խմբերի դասերը և քննությունները կարելի է անցկացնել նաև առկա ձևաչափով՝ պահպանելով հակահամաճարակային կանոնները:
  3. Դասապրոցեսը կազմակերպել ըստ հաստատված ժամանակացույցի և դասացուցակի:
  4. Առկա և հեռավար դասընթացների անցկացման օրերը չպետք է համընկնեն:
  5. Հեռավար դասերը և քննությունները անցկացնել բացառապես ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ հեռավար հարթակում՝ https://vle.sci.am:
  6. Հեռավար հարթակում ապահովել դասընթացների և քննությունների համար անհրաժեշտ նյութերի առկայությունը:
  7. Դասապրոցեսը կազմակերպելիս խստագույնս պահպանել հակահամաճարակային կանոնները:
  8. Սույն որոշման կատարման նկատմամբ հսկողությունը վերապահել ԳԿՄԿ ուսումնական աշխատանքների գծով փոխտնօրենին և դեկանին:
  9. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման պահից: ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ ՏՆՕՐԵՆ՝                                       Ա. Սարգսյան