Գլխավոր էջ

Հեռակա ընդունելության մասնագիտական քննությունների ժամանակացույց

ՀՀ ԳԱԱ հեռակա վճարովի ասպիրանտուրայի 2016-2017 թթ.

ընդունելության մասնագիտական քննությունների

ժամանակացույց

Հ/Հ Գիտական հաստատություն Մասնագիտություն Դասիչ

Քննության
օրը, ժամը

Ինստիտուտի հասցեն
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. Մեխանիկայի ինստիտուտ Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկա Ա.02.04 03.11.16
ժ. 1100
Մ. Բաղրամյան
24 Բ
2. Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների  ինստիտուտ  Հաշվողական մեքենաների, համալիրների, համակարգերի և ցանցերի
մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում
Ե.13.04 03.11.16
ժ. 1000
Պ. Սևակի փ.1
 
Մաթեմատիկական մոդելավորում, թվային մեթոդներ և ծրագրերի համալիրներ Ե.13.05  03.11.16
ժ. 1000


3.
Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ  Կոնդեսացված վիճակի ֆիզիկա Ա.04.07 03.11.16
ժ. 1000
Աշտարակ, Գիտավան-2, 203
Լազերային  ֆիզիկա Ա.04.21 03.11.16
ժ. 1000
Օպտիկա Ա.04.05 03.11.16
ժ. 1000
4. Ընդհանուր և անօրգնաական քիմիայի ինստիտուտ Անօրգանական նյութերի տեխնոլոգիա
Բ.00.01 04.11.16
ժ. 1100
Հ. Արգուտյան 10
5. Երկրաֆիզիկայի և ինժեներային սեյսմաբանության ինստիտուտ Երկրաֆիզիկա, օգտակար հանածոների որոնման երկրաֆիզիկական մեթոդներ ԻԴ.01.08 03.11.16
ժ. 1100
Գյումրի, Վ. Սարգսյանի 5
 6. Հիդրոպոնիկայի պրոբլեմների ինստիտուտ Կենսատեխնոլոգիա (հիդրոպոնիկա)
Գ.00.14 03.11.16
ժ. 1100
 Նորագյուղ, 108
7. Բուսաբանության  ինստիտուտ Բուսաբանություն, սնկաբանություն, էկոլոգիա
Գ.00.05 04.11.16
ժ. 1300
Ավան,
Աճառյան փ. 1
8. Ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա Գ.00.09 03.11.16
ժ. 1100
Օրբելի եղբ. փ. 22
9. Էկոլոգոնոոսֆերային հետազոտության կենտրոն Երկրաբնապահպանություն ԻԴ.04.01 01.11.16
ժ. 1100
Աբովյան փ. 6

10.
Պատմության ինստիտուտ  Հայոց պատմություն Է.00.01 04.11.16
ժ. 1100
 
Մ. Բաղրամյան
24 Գ

 
Պատմագրություն,աղբյուրագիտություն (հին և միջնադարյան հայոց պատմություն) Է.00.05
11. Արևելագիտության ինստիտուտ  Համաշխարհային պատմություն Է.00.02 02.11.16
ժ. 1100
Մ. Բաղրամյան
24 Գ
12. Փիլիսոփայության,սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ
Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, իրավական ուսմունքների  պատմություն ԺԲ.00.01 03.11.16
ժ. 1400
Արամի փ.
   
Միջին մակարդակի տեսություններ, սոցիալական կառույցներ, սոցիալական ինստիտուտներ և գործընթացներ ԻԲ.00.03 03.11.16
ժ. 1200
Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ ԻԳ.00.02 04.11.16
ժ. 1200
Փիլիսոփայության պատմություն Թ.00.02 04.11.16
ժ. 1400
13. Արվեստի ինստիտուտ Երաժշտական արվեստ ԺԷ.00.02 02.11.16
ժ. 1400
Մ. Բաղրամյան
24 Գ

 
Կերպարվեստ, դեկորատիվ և կիրառական արվեստ,դիզայն ԺԷ.00.03 04.11.16
ժ. 1400
Ճարտարապետություն ԺԸ.00.01 03.11.16
ժ. 1400
14. Գրականության ինստիտուտ Արտասահմանյան գրականություն Ժ.01.07 02.11.16
ժ. 1200
Գր. Լուսավորիչ
15

 
Գրականության և բանահյուսության տեքստաբանություն Ժ.01.08 02.11.16
ժ. 1300
15. Լեզվի ինստիտուտ Հայոց լեզու Ժ.02.01 03.11.16
ժ. 1200
  
Գր. Լուսավորիչ 15  
Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն Ժ.02.02
Ասիայի հին և նոր լեզուներ Ժ.02.06
16. Ցեղասպանության թանգարան - ինստիտուտ
Հայոց պատմություն Է.00.01 02.11.16
ժ. 1200
Ծիծեռնակաբերդ ս. 5
17. Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ
Հնագիտություն Է.00.03 03.11.16
ժ. 1400
  
Չարենցի փ. 15
  
Ազգագրություն (ազգաբանություն) Է.00.04
Բանահյուսություն Ժ.01.05
18. Տնտեսագիտության ինստիտուտ  Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում Ը.00.02 02.11.16
ժ. 1000
   
Գր. Լուսավորիչ
15
 
Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում Ը.00.03


 ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՊ

  • Հայաստան, Երևան, 0019, Մարշալ Բաղրամյան 24դ
  • +(374 10) 524812
  • Կապվեք մեզ հետ